Traumabehandeling Arnhem

Een basisregel in de psychiatrie en de psychologie is dat de symptomen van personen moeten lijken op en gepaard moeten gaan met een verstoorde slaap. Een manier om te begrijpen wat een trauma is en wat de patiënt ervaart is als volgt:

Trauma is een ingrijpend leed; het resulteert in intense, overweldigende emotionele reacties of reacties die buiten de controle van het individu liggen.

Trauma moet gepaard gaan met intense gevoelens van angst en kan niet worden behandeld zonder dat de patiënt in een toestand verkeert waarin angst de overheersende emotie is.

De symptomen van een trauma zijn die van een persoon die in een staat van angst verkeert; wanneer hij in die staat verkeert, kan hij niet met redelijke of rationele gedachten oordelen, commentaar geven of handelen. Trauma wordt ook gekenmerkt door onverklaarbare gedachten, gevoelens en innerlijke getuigenissen.

Het trauma van iemand die al Symptomen heeft, is al storend voor de patiënt en kan al een reëel en bewust risico voor zijn of haar gezondheid en de gezondheid van de verzorgers opleveren.

Als je geest, lichaam en ziel angstig zijn en de reacties op je dreiging overweldigend, dan is dat een indicatie van het trauma dat je doormaakt, of de ervaring nu het saboteur effect heeft of niet. Stop en merk je reacties en angst op. Kijk naar het aspect van je geest en lichaam, waar je een loskoppeling voelt. Is het een gevoel van zwaarte, of een gevoel van lichamelijke reactiviteit van podiumvrees, gevoelloosheid, verlies van eetlust, uitvallend haar, angst om alleen te zijn, angst om in de afgrond af te glijden, onzekerheid, mislukking, zorgen, schuldgevoel, woede, angst, verwarring, nare dromen of nachtmerries, schuldgevoel, depressie, hulpeloosheid, lichamelijke problemen zoals verkoudheid, koorts, paniekaanvallen, spierpijnen, pijn in de wervelkolom enz. Het onder ogen zien van deze symptomen is de beste manier om een thuis-gebaseerde psychotherapie te beginnen die het individu in staat stelt om dat deel van hem te begrijpen en ermee om te gaan dat door die traumatische gebeurtenis is verwond. Behandeling voor trauma wordt bepaald door het opnieuw aanleren van je aangeleerde reacties op het trauma. Op die manier worden de neigingen om te reageren op traumatische gebeurtenissen geïntegreerd en erkend en al snel ervaar je niet meer de definitie van de psychiater van die reacties, maar een combinatie van je oorspronkelijke reactie op het trauma en nu je nieuwe reacties die samenhangen met de genezing van je geest en lichaam.

Nogmaals het idee dat de kernervaring van de westerse beschaving, die grotendeels getraumatiseerd is door de overtuigingen en praktijken van de Middeleeuwen en nu programma’s zoals de dominante markt mindset van geld en consumentisme bijzonder problematisch zijn voor de genezing van dit gewonde deel van de geschiedenis, gaat werkelijk over jou! Je moet je niet alleen bewust zijn van de overtuigingen die je zou willen voortzetten, maar je moet ook in staat zijn constructief te argumenteren tegen de overtuigingen die je nu in je manier van leven zou willen incorporeren. Veel van de technieken die beschikbaar zijn voor die gericht zijn op individuele scenario’s met misbruikers, zijn niet goed schaalbaar voor de volwassene.

Je kunt ook in contact komen met je innerlijke geest, het deel van jou dat niet wordt bepaald door goed en slecht, maar waar vrijheid en geestelijke groei wordt ervaren. U kunt ook vragen stellen aan God over uw angsten en zorgen. Daarnaast kun je met je eigen Engelen praten of bidden. Stel hen vragen om een dieper begrip te krijgen van wat je voelt en vraag om hun helende leiding om te helpen.

Als je wakker wordt ben je al helemaal genezen, je kunt dit niet meer doen. Het is aactief vermijdt het gebruik van drugs. Het stelt je ook langzaam in staat om meer en meer uit je oorspronkelijke en en huidige context te komen door de onderliggende kwesties die je angsten en angsten aansturen te onderzoeken en op te lossen. Op deze manier kun je verder gaan naar een meer vervulde wandel en niet meer achterom kijken. Dit is een enorme persoonlijke ontwikkeling en spirituele genezing die de kracht van de geest om te creëren uitvergroot.